Pohapanac, ilustrirana priča

Tekst: Ivana Francišković Olrom
Ilustracije: Gordana Ivković
Fantastična priča  o tome kako je jedan pubertetlija zauvijek promijenio čitavi svijet. Meki uvez, srednji format.
Kategorija: